Mellomalderverktøy.

I 2013 fikk jeg i oppdrag fra Axel Weller å skaffe til veie en liten samling med norsk mellomalder-tømrerverktøy til en utstilling i Japan som han arbeidet med. verktøyet ble bestilt fra Øystein Myre (Myresmia) og vert skjefta her i snekkerboden. det finnes veldig få eksempler på skaft fra denne tida så målet var å gjøre det enkelt og funksjonelt. Her er noen bilder av verktøyet. Det er smeden som har hatt hovedansvaret for å finne gode eksempler, og jeg vet at han hadde støtte fra Roald Renmælmo på dette arbeidet. kanskje jeg kan få noen kommentarer fra han under her om utgangspunktet for de valga han har gjorde?

Denne bildekrusellen krever javaskript.